Rabu, 25 Mei 2016

Budowa ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane balaski z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy proponowane sztachetki PCV na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar