Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek głazy sztachetki te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Wprawdzie głazy sztachetki te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało fachowym okiem trudno je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, lekkiej obróbce a także stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź wstępnie ociosuje, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i wysyła do miejsca budowy ogrodzenia z PCV z Strzyżowa na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się kolor głazów na ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachet, przybierają one wtenczas różne tony czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż kroi się największe bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie można też siekać na sześciany o równych konturach, użytkowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je porcjować przy pomocy specjalistycznych klinów i dłut na cienkie, nierównych kształtów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety plastikowe stosuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże głównie do stosowania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz naszych zamiłowań kształt kamiennych tafli może być rozmaity – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz plotki PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa wznosi się z skał różnego układu, ułożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z fragmentów o nieregularnych konturach, powinno się je adekwatnie łączyć tzn. tak, iżby forma każdego następnego scalał się z poprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie plastikowe z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur błyskawicznie niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają też mchem i glonami. Można temu zapobiec pokrywając powierzchnię ogrodzenia albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać kurzu z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Sprofilowane firmy myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pragniemy, by głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar